Info
intro

 

Perang Khaibar

PERANG KHAIBAR.
Kemenangan dan Ghanimah (harta rampasan perang) yang diperolehi oleh kaum Muslimin pertama kali adalah didalam peperangan Khaibar. Sepertimana firman Allah Taala didalam Al-Quran: "Dan sesungguhnya Allah merasa senang terhadap orang-orang yang beriman, ketika mereka berbaiat kepada engkau (Muhammad) dibawah pohon kayu. Allah mengetahui isi hati mereka, diturunkannya kepada mereka ketenangan dan diberiNya kemenangan yang sudah dekat. Dan mereka memperolehi keuntungan yang banyak. dan Allah itu Maha kaya dan Maha bijaksana. 

khaibar adalah suatu daerah yang subur yang dikelilingi oleh benteng-benteng kaum Yahudi. Benteng tersebut merupakan benteng terakhir di Jazirah Arabiah. Kaum Yahudi sentiasa mencari kesempatan baik untuk memukul kaum Muslimin. Kerana mereka masih terkesan dengan kejadian yang dialami oleh saudara mereka. Mereka berusaha bergabung dengan suku  Ghaftan untuk mengadakan serangan terhadap kota Madinah. Sebenarnya Nabi ingin terlepas dari segala ancaman dan serangan kaum Yahudi yang masih tinggal disana. Khaibar berada disebelah Timur laut kota Madinah sejauh 70 mil. 

Tentera Islam dibawah Pimpinan Nabi saw 
Setelah Nabi menandatangani perjanjian damai Hudaibiah, baginda tetap tinggal di Madinah selama sebulan bulan dzul hijjah dan setengah bulan muharam. Kemudian diakhir bulan muharam baginda keluar ke Khaibar. 

Ditengah perjalanan seorang sahabat yang bernama Ibnul Aqwa' berpantun sebagaimana berikut: 
"Demi Allah, sesungguhnya jika kami tidak kerana Allah tidak akan kami mendapat hidayat dan kami tidak akan dapat bersedekah serta bersolat. Jika ada suatu kaum hendak menyerang kami atau menginginkan suatu fitnah kami akan menangkisnya. 
(Ya Allah) turunkan kepada kami ketenangan dan tetapkan tumit-tumit kami jika kami menghadapi musuh".

Pada waktu itu Nabi keluar bersama 1000 orang tenteranya. Mereka membawa 200 ekor kuda. Baginda tidak mengizinkan seorang pun untuk ikut keluar kecuali hanya mereka yang pernah ikut dalam perjanjian Hudaibiyah. 
Ketika itu ada 20 orang isteri para sahabat yang turut serta didalam peperangan ini untuk berkhidmat dengan memberikan rawatan kepada tentera Islam yang cedera di medan perang dan juga untuk mempersiapkankan makanan dan minuman perajurit-perajurit Islam ini. 

Tentera Islam berhenti disuatu tempat yang bernama Raji', suatu daerah antara tempat tinggal suku Ghaftan dan kaum Yahudi Khaibar. Tujuan kaum Muslimin berhenti ditempat tersebut ialah agar suku Ghaftan tidak dapat memberikan bantuan kepada kaum Yahudi Khaibar. Dengan taktik ini maka suku Ghaftan bukan sahaja tidak dapat meberikan bantuan kepada kaum Yahudi Khaibar bahkan mereka juga hanya tetap tinggal diperkampungan mereka tanpa dapat memberikan sebarang malumat kepada kaum Yahudi Khaibar. 

Ketika Nabi saw melihat Khaibar dari dekat baginda berdoa kepada Allah dan memohon kebaikan Khaibar dan berlindung dari kejahatan kota Khaibar dan penduduknya. Pada kebiasaannya Nabi tidak akan memulakan peperangan melainkan apabila menjelang pagi, jika waktu itu waktu malam, Nabitetap akan menunggu sehingga pagi. Apabila pagi menjelma, Nabi memecu kudanya dan pasukan tentera kaum Muslimin bergerak maju ke Khaibar. Kedatangan Nabi dan kaum Muslimin diketahui oleh penduduk kota Khaibaryang hendak keluar keladang mereka, sambil berteriak mereka memekik "Muhammad datang beserta tenteranya!". 
Ketika Nabi menyaksikan hal itu Nabi berseru: "Allah Maha Besar, semoga Khaibar hancur,jika kami datang diperkampungan suatu kaum, maka kaum yang diperingatkan itu akan hancur dipagi hari. 

Pemimpin yang Perkasa 

Ketika Nabi saw tiba di Khaibar, baginda berusaha untuk menaklukkan beberapa benteng yang ada di Khaibar. Benteng yang pertama kali ditaklukkan adalah benteng Na'im. Salah satu benteng yang sukar ditaklukkan adalah benteng Al-Qumus. Kaum Muslimin melaporkan kepada Nabi, ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Nabi berkata: "esok hari bendera ini akan dipegang oleh seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan RasulNya. Dan ia akan membuka benteng tersebut''. 
Apabila mendengar sabda Nabi ini, kesemua sahabat Nabi bercita-cita untuk memperolehi kemuliaan tersebut. 

Rasulullah akhirnya memanggil Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit mata, lalu meludahi kedua belah mata Ali sambil berdoa semoga Ali itu segera sembuh seolah-olah mata Ali tidak pernah sakit. Kemudian Nabi memberikan bendera itu kepadanya. Ketika Ali menerima bendera tersebut ia bertanya kepada Nabi: 
"Adakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kami?" 
Jawab Nabi: "Teruskan perjalananmua sampai kamu tiba di perkampungan mereka. Ajaklah mereka kedalam Islam dan ajarkan tentang apa yang diwajibkan kepada mereka akan perintah Allah. Demi Allah jika ada seorang mendapat petunjuk dengan perantaraan kamu, maka hal itu akan lebih baik bagimu daripada binatang ternakan yang baik." 

Ketika Ali tiba dibenteng Al-Qumus ia disambut oleh seorang kesatria Yahudi yang bernama Murahib. Keduanya saling berperang, dan Ali dapat mengalahkannya. Didalam peperangan ini juga Muhammad bin Maslamah banyak memperlihatkan sifat kepahlawanannya, dan ia banyak dapat menumpaskan musuhnya di medan perang Khaibar. 

Ketika dalam perjalan ke Khaibar juga, Pasukan tentera musuh bertemu dengan seorang budak hitam berbangsa Ethopia yang sedang mengembala kambing. Ketika ia melihat pasukan yang lengkap bersenjata, lantas ia bertanya: "Kemanakah kalian" jawab mereka: "Kami ingin memerangi seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai Nabi". Jawapan dari mereka itu telah menggerakkan hati untuk bertemu dengan Rasulullah saw. ia segera pergi menemui Rasulullah dengan seluruh kambing pemeliharaannya. Setelah bertemu, ia bertanya: "Apakah yang tuan ajakkan? apakah yang tuan serukan?" 
Jawab Nabi saw:"Aku ajak kamu kepada Islam, hendaknya kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Janganlah kamu menyembah selain Allah". 

Tanya budak itu lagi: "Apakah balasanku jika aku beriman kepada Allah?' 
Jawab Nabi: "Kamu akan mendapat Syurga jika kamu mati atas Islam" 
Setelah demikian, maka budak itu menyatakan keislamannya dan berkata kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, sesungguhnya kambing-kambing ini diamanatkan kepadaku" 
Jawab Nabi: "Kalau begitu lepaskan kambing-kambing itu ditanah ladang, nanti Allah akan  (mengembalikannya) ke tempat tuannya." 

Setelah kambing-kambing itu dilepaskan, maka kambing-kambing itu segera kembali kepada tuannya. Sejak itu tahulah tuannya iatu seorang Yahudi bahawa hambanya si budak hitam itu telah memeluk agama Islam. 

Kemudian Nabi berdiri dihadapan sekalian tentera Muslimin dan menyematkan kedalam hati-hati mereka akan marakan api semangat jihad dan berani untuk menghadapi musuh-musuh Allah, kerana semata-mata mengharapkan keredhaan Allah dan bercita-cita untuk memperolehi syurga dan segala kenikmatan yang telah dijanjikan. Apabila kedua pasukan saling bertempur, dan peperangan sengit bermula, ketika kelihatan debu-debu bertebangan di medan Khaibar, akhirnya budak hitam itu rebah syahid di medan Khaibar. Ketika jenazahnya dibawa kedalam khemah Nabi, baginda berkata kepada sahabatnya: "Sesungguhnya Allah telah memuliakan budak hitam ini dan mengiringinya kepada kebaikan. Aku lihat dikepalanya sedang berdiri dua orang bidadari. Sedangkan ia belum pernah bersujud (bersolat) walau sekalipun. 

Dalam peperangan ini kaum Muslimin berhasil memperolehi serta menakluki  satu persatu benteng-benteng Yahudi. Mereka dikepung oleh kaum Muslimin selama beberapa hari sehingga akhirnya mereka mohon perlindungan dari Nabi dengan berkata: Hai Muhammada biarkanlah kami tetap tinggal di tempat ini (Khaibar) agar kami dapat memeliharanya (perkebunannya) kerana kami lebih tahu daripada kamu sekalian (kaum Muslimin). 

Sebenarnya Nabi dan kaum Muslimin tidak mempunyai pelayan (tukang kebun) yang dapat memelihara kebun. dan mereka pun tiada masa untuk mengatur perkebunan. Dan oleh kerana sebab inilah Nabi memberikan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi dengan syarat mereka harus menyerahkan separuh daripada hasil perkebunan mereka, dan tidak menganggu kaum Muslimin. 

Untuk itu Nabi mengutus Abdullah bin Rawahah tinggal di Khaibar dengan persetujuan kaum Yahudi Khaibar dan memberikan pilihan kepada mereka akan tanah Khaibar sesuka mereka. Kerana inilah mereka kaum Yahudi berteriak:"Hanya dengan cara demikianlah langit dan bumi dapat ditegakkan. 

Rasa Toleransi Agama. 
Sebahagian pampasan perang yang diperolehi kaum Muslimin termasuk lembaran-lembaran kitab suci Taurat. Ketika kaum Yahudi datang untuk meminta agar dikembalikan lembaran-lembaran kitab suci Taurat itu dikembalikan kepada mereka. Nabi dengan rasa tolak ansur mengembalikannya kepada mereka. 

Sehubungan dengan kejadian diatas Dr Israel Velavonson memberikan komentarnya dalam bukunya "Sejarah Yahudi Di Jazirah Arabiyah" sebagai berikut: Kejadian diatas menunjukkan bahawa Nabi sangat menghormati terhadap lembaran-lembaran suci itu. Hal ini menyebabkan kaum Yahudi pun menunjukkan rasa hormat mereka terhadap baginda. Sebaliknya mereka tewreingat pada kelakuan kasar tentera Romawi ketika berjaya merebut kota suci Jurusalem pada tahun 70 masihi, yangmana mereka telah membakar kitab suci kaum yahudi dan mengijak-ngijaknya dengan kaki-kaki mereka. Bangsa Yahudi juga tidak dapat melupakan perlakuan kejam dan penindasan yang dilancarkan oleh kaum Nasrani Spanyol. Mereka ini juga telah membakar kitab suci kaum Yahudi. Sesungguhnya perlakuan mereka mat berlainan sekali dengan akhlak dan perlakuan yang telah Nabi tunjukkan terhadap mereka, ketika kaum Muslimin berjaya menakluki kota Khaibar. 

Kedatangan Ja'far bin Abi Thalib 

Dihari terjadinya peperangan Khaibar, Ja'far bin Abi Thalib datang dari Habsyah bersama kaum Muslimin yang pernah berhijrah ke Habsyah. Kedatangan Ja'far ini disambut dengan kegembiraan Rasulullah yang luar biasa. Ketika Nabi bertemu dengan Ja'far baginda mengucup dahi Ja'far seraya berkata: "Demi Allah sesungguhnya aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan aku, apakah kemenangan di Khaibar ataukah kedatangan Ja'far?" 

Dalam peperangan ini Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Harest, isteri Sallam bin Misykam. Pada suatu hari dia bertanya: "Dibahagian manakah daging yang paling mereka senangi?" 
Jawab para sahabat: "Lengan". Kemudian wanita Yahudi itu membubuhkan racun yang banyak dibahagian lengan yang akan diberikan kepada Rasulullah. 

Ketika Nabi hendak memakan daging yang telah dibubuh racun oleh wanita Yahudi itu, tiba-tiba daging itu memberitahu kepada baginda bahawa ia telah dibubuhi racun. DEngan segera Nabi melemparkan daging itu. 

Kemudian Nabi menghimpunkan seluruh orang Yahudi Khaibar, dan baginda bertanya kepada mereka: "Apakah kalian mahu menjawab jika aku bertanya?" 
Jawab mereka:" Ya" 
Tanya Nabi:"Adakah kalian menaruh menaruh racun pada daging itu?'' 
Jawab mereka: "Ya" 
Tanya Nabi lagi: "Apakah yang menyebabkan kalian berbuat demikian?'' 
Jawab kaum Yahudi:"Kami ingin mengujimu, jika kamu pendusta, kami lega dengan kematianmu, jika kamu benar-benar Nabi maka ia tidak akan memudaratkanmu". 

Ketika wanita itu ditanya apakah sebab yang mendorong ia berbuat demikian? 
Jawab wanita Yahudi itu: "Aku ingin membunuhmu" 
Jawab Nabi: "Allah tidak akan mengizinkanmu berbuat demikian terhadapku" 
Ketika sahabat bertanya kepada baginda: "bolehkah kami bunuh wanita itu?" 
Jawab Nabi: "Jangan" 
Ketika sahabat ibnul Barra' tewas keran keracunan, maka wanita itu dihukum bunuh sesuai dengan hukum Qisas (timpal balas) 

Pengaruh Perang Khaibar
Kemenangan yang dicapai oleh kaum Muslimin di medan Khaibar memberikan pengaruh yang besar sekali dihati setiap kabilah Arab yang belum Islam. Kerana mereka tahu akan kekuatan angkatan perang kaum Yahudi Khaibar, dan kekayaan mereka iaitu kaum Yahudi Khaibar mempunyai persenjataan yang lengkap dan sumber pertanian yang luas. Disamping itu mereka juga mempunyai banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain seperti benteng-benteng dan pahlawan yang kuat dan berpengalaman di medan petempuran seperti Muraib dan Al-Harest ayah Zainab yang meracuni Nabi, kesimpulannya kaum Muslimin di medan Khainar ini banyak pengaruhnya dihati bangsa Arab. 

Penaklukan Dan Pampasan Perang 
Setelah Nabi menyelesaikan urusan Khaibar, baginda melanjutkan perjalanannya sampai ke Fadak, daerah yang berada di bawah kekuasaan Yahudi. Ketika mereka mendengar kedatangan Nabi beserta pasukannya mereka mengajukan usul perdamaian. mereka juga bersetuju untuk memberikan separuh hasil kurma dari Fadak. Usul damai ini diterima oleh Nabi, dan Nabi membahagikan hasil itu kepada kaum Muslimin sesuai dengan kepentingan masing-masing. 

Kemudian Nabi meneruskan perjalanan sehingga tiba di lembah Wadi Qura. Daereah ini terdiri dari beberapa desa yang dikuasai oleh kaum Yahudi, sepertimana Khaibar dan Thaima'. Akhirnya daerah ini dijadikan markas kaum Yahudi dan beberapa kabilah Arab. Nabi menyeru mereka kepada Islam dan jaminan keselamatan harta dan nyawa mereka. Namun ajakan dan seruan Nabi ditolak dan mereka bersedia untuk berperang. Akhirnya peperangan ini juga tercetus dan kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Keesokkan harinya kaum Yahudi terpaksa memberikan harta mereka sebagai rampasan perang kepada kaum Muslimin. Dan harta rampasan perang ini Nabi bahagi-bahagikan kepada para sahabatnya, manakala tanah dan pohon-pohon kurma yang ada di Wadil Qura ditinggalkan kepada kaum Yahudi untuk diusahakan dan tanah dan hasilnya akan dibahagi dua. 

Apabila kaum Yahudi Thaima' mendegar kekalahan kaum Yahudi Khaibar, Fadak dan Wadil Qura, maka mereka segera mengajukan usul damai kepada Nabi saw, dan baginda menerima usul damai itu tanpa mengganggu harta mereka sedikit pun. Kemudian Nabi pulang semula ke Madinah. 

Kaum Muhajirin Mengembalikan Harta Kaum Anshar 

Kaum Muhajirin mengembalikan harta benda kaum Anshar apabila setibanya mereka di Madinah. Mereka mengembalikannya kepada kaum Anshar kerana mereka mendapat harta rampasan perang termasuk hasil pohon kurma dari Khaibar. 

Setelah perang Khaibar ini, Rasulullah saw banyak mengirimkan Sariyah (sejumlah tentera yang tidak dipimpininya). Baginda menyerahkan pimpinan pasukan-pasukan itu kepada para sahabat yang terkemuka. Adakalanya pasukan itu berhadapan dengan musuh dan adakalanya juga tidak berperang.